Các khoản mà Ban đại diện bố mẹ học trò không được quyên góp

2 năm ago snc Chức năng bình luận bị tắt ở Các khoản mà Ban đại diện bố mẹ học trò không được quyên góp
Các khoản mà Ban đại diện bố mẹ học trò không được quyên góp
hình ảnh có đặt tính diễn tả/internet

Hỏi: Ở trường tôi, Ban đại diện bố mẹ học trò kêu gọi bố mẹ quyên góp để mua laptop xách tay cho cô giáo. Như vậy có đúng với quy định hay không? – Trương Công Tuế (truongcongtue***@gmail.com).

* Trả lời:.

Theo Khoản 4 Điều 10 Điều lệ Ban đại diện bố mẹ học trò (Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), quy định Ban đại diện bố mẹ học trò không được quyên góp của người học hoặc người thân quen người học những khoản sau:.

– Các khoản đồng cảm không theo qui tắc tình nguyện.

– Các khoản đồng cảm không chăm sóc trực tiếp cho tác vụ của Ban đại diện bố mẹ học trò: Bảo vệ nhà xưởng vật chất của ngôi trường, đảm bảo bình yên ngôi trường; trông coi dụng cụ tham dự giao thông của học trò; làm sạch lớp học, làm sạch trường; khen thưởng cán bộ giám sát, thầy cô giáo, công nhân ngôi trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ giám sát, thầy cô giáo và công nhân ngôi trường; hỗ trợ công vụ giám sát, cơ quan dạy học và những tác vụ dạy dỗ; khắc phục lỗi, cập nhật, xây dựng mới những công trình của ngôi trường.

Căn cứ vào quy định nêu trên và nếu đúng như thư bạn viết thì việc Ban đại diện bố mẹ học trò kêu gọi bố mẹ đóng góp để mua laptop xách tay cho cô giáo là sai quy định. Bạn có khả năng chối từ khoản đóng góp này và cần báo cáo lên với lãnh đạo nhà để chấn chỉnh lại tác vụ của Ban đại diện bố mẹ học trò sao cho hiệu năng, thiết thực và đúng quy định.